- -
 
 
Search
 
 公司簡介  最新產品  產品介紹  產品搜索  聯絡我們

有德國際有限公司

香港荃灣沙咀道26-28號滙力工業中心1807

電話:(852) 2416 6636

傳真:(852) 2412 2220

電郵:yorterhk@netvigator.com

網址:www.yorter.com

聯繫人:楊先生  市場及營業總經理

* 表示必需填寫
公司名稱 :  
*聯絡人 :  
地址 :  
電話 :  
傳真 :  
*電郵地址 :  
*查詢內容 :